Viet Nam Creators Bootcamp

Là một ngày hội cộng đồng về những Content Creator hàng đầu ở Viet Nam do Intel và các đối tác của mình sáng lập.

Viet Nam Creators Bootcamp bao gồm các hoạt động:

    - Ngày hội giao lưu các Content Creator hàng đầu Viet Nam trong các lĩnh vực: gaming, lifestyle, food, travel, review, entertainment...
     - Talkshow và Workshop về kỹ năng sáng tạo trong nội dung và hoàn thiện tác phẩm.
     - Giao lưu các tổ chức quản lý tài năng (Talent Management) và các Network trong ngành Content Creator.
     - Tìm hiểu các Nền tảng (Platform) và Kênh (Channel) trong phát nội dung.
    - Các công cụ, phần cứng và phần mềm hỗ trợ cho ngành Content Creator.
    - Xuyên suốt chương trình sẽ là cuộc thi sáng tạo vlog và stream với IDOL, sẽ do 4 Creator hàng đầu dẫn dắt và chấm giải.

Viet Nam Creators Bootcamp sẽ là ngày hội tôn vinh và chia sẻ về những con người / tổ chức thầm lặng đứng sau những kênh và video khủng triệu view, cùng những câu chuyện sau hậu kỳ của họ. Đồng thời sẽ là cơ hội dành cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu và tham gia vào ngành Content Creator này, có thể hiểu rõ ràng hơn và cần phải làm gì để tốt hơn.

Bình chọn tại: voting.vietnamcreatorsbootcamp.com

Đối tác chuyên môn

Đối tác đồng hành

Đối tác truyền thông

Liên hệ

Phạm Xuân Thủy

0393112125

thuy.phamxuan@trangia.vn